kā-isi-masinahikātēk ka-wīcihikoyan

English | Cree | Dene

mosci-kīkway:

ēkotē ōma mamātāwi-āpacihcikanihk pēyakwan isi āpacihtāwak kā-masinahitahikēyan ka-miskaman kīkway, āhpō mīna kā-ihtakok pihcāyihk mamātāwi-āpacihcikanihk ka-isi-miskaman kīkway. Otayamihcikēwak sīhkimāwak ta-nīso-āpacihtācik: ka-natonamihk kīkway pēyakwan ka-wīcihikawin ēkwa kāhkiyaw ka-natonikātēwa ēkāy katāc ta-nīso-nātonikātēki, pēyakwan kāhkiyaw ka-miyikawin.

pēyakwan ē-isi-natonamihk kīkway, āpacihtā anima ita namatinihk natonikēwi-miscikowacisihk

  • pēyak itwēwin ka-āpacihtān wī-natonamani kā-isiyihkātēk, kayās ohci kā-kī-masinahikātēk, kā-wīhtahkik kīkway ē-asiwatēk, mīna wīhowina;
  • - ka-natonamihk kīkway ka-isi-wīcihikātēk āhpō cīki itwēwina ka-āpacihtāhk, tāskōc ōma: "Federation of Saskatchewan Indian Nations"

kā-tāhkōci-masinahikātēk ka-wīcihikawin ka-miskamihk kīkway kīspin kikiskēyihtēn kīkway itasi kā-masinahikātēk kīkway. pīhcosēs nanātohk ka-wīcihikawin, ātiht ka-miyikawin ē-isi-miskamihk kīkway, ka-wāpahcikātēwa kapēyi māna wī-natonamani kīkway. nistam kā-māci-natonaman kīkway ē-isi-kaskihtāyan kīkway ka-itōtaman ēkota ōma ka-pimi-wīcihikātēw mīna kāhkiyaw isi kā-ayācik masinahikanisa ita. ē-isi-āpacihtāyan itwēwina ēkoni poko ka-natonikātēwa; nistam-masinahikātēwa anihi. ka-mākonēn anima "x" wī-kēhcikonamani kīkway; āhpō mīna "kikā-kī-kāwi-mācihtān" kāwi ita kā-mācihtāyan ka-itohtahikawin.

ēkonik kā-wīcihitāsocik:

kikā-kī-natonēn kīkway kiskēyihtamani awīna kā-ayāt – kīspin ēkosi itōtamani, anihi kā-miskamihk ita poko ka-miyikawin – āhpō mīna kikā-kī-natonēn kīkway pokw-ītē ohci pēyakwan.

poko itowāhk masinahikanisa:

masinahikanisa ōta ōma mamātāwi-āpacihcikanihk nēwāw piskīhtastāwak ōhi āpacihcikana: kayās ohci (ēkāy nānitaw ka-miskamihk); kā-kīsi-osihcikātēki masinahikana (masinahikana āhpō āpacihcikana ita kā-miskamihk ayamihcikēwikamikohk); nanātohk kā-kanawēyihtamihk kayās ohci kīkway (kayās ohci āpacihcikana); mīna kā-kīsi-masinahamihk masinahikana māna kā-kiskinohamāsocik kihici-kiskinohamātowikamikohk (kihci-kiskinohamātowikamikohk kisiskāciwanihk MA mīna PhD masinahikana)

kikā-kī-nawasōnēn mīna ōhi nēwo kā-piskīhtastācik sēmāk – kīspin ēkosi itōtamani, kotak anima ka-kiskinohtahikawin kīkwāy ē-astēyik "ita ōma" ka-astēk āpacihcikan – āhpō mīna kikā-kī-natonēn kīkwāy āpacihcikan kahkiyaw pokw-ītē.

ē-isi-masinahikātēk:

āskaw, ē-isi-masinahikātēki kikā-kī-miskikātēwa: awiyak ka-masinahamātok, ēkos īsi. osām māna kā-kanawēyihtamihk māna kīkway kayās ohci āskaw mistahi kīkwāy kimiyikawin, āhpō mīna namōya mīna miskikātēwa wī-natonamani māni omisi isi. onatonikēw kikā-kī-āpacihtāw ōma ka-miskahk cikāstēpayihcikana, kā-mācīt māna awiyak, mīna ka-natotamihk māna kīkway.

tānispīhk māna kī-osihcikātēw:

ōmisi wī-natonamani kikā-kī-miskēn kikwāya tānispīhk ohci kā-kī-osihcikātēki. tānispīhk kēhcinā kā-kī-osihcikātēk poko ka-āpacihtāhk ka-kakwē-miskaman.

nanātohk kīkwāya:

nanātohk kīkwāya āskaw māna osām kispakāw ka-natonikēyan, ka-miskamihk kīkway cīki nawac ka-natonamihk, mēskoc ka-āpacihtāwak ka-kakwē-miskamihk kīkway.

wīhowin:

kā-isi-āy-isiyihkātēki atoskēwina mīna kā-māmawipayicik māna. kāhkiyaw ōhi wīhowina ka-wīhtamākawin ē-isi-ākwāpitamonihkēcik ita kā-kanawēyihcikātēki: āhpō mīna ka-kanawēyihtamwak awīna kā-kī-masinahahk āhpō awīna kā-kāhtinahk ōma masinahikan; kā-isi-wīhihcik ita masinahikanihk; ē-isi-nōkisicik cikāstēpayihcikanihk. wīhowina nīkān ōmisi ka-masinahikāsowak kā-isi-aspiyihkāsocik, kā-isiyihkāsocik. onātonikēw ta-kī-kiskēyihtahkik mōya ka-kispakāwa ōhi ōmis īsi.

nanātohk pimācihowinihk ita:

ōmisi wī-natonikēci awiyak mōya mistahi ka-miyāw kīkway, wī-kakwē-miskahki opimācihowiniwāwa ōt ōma askīhk. "Canada – National" pokw-ītē ōt ōma askiy ka-miyikawin kīkway; "International" pokw-āwiyak pokw-ītē ka-miyikawin āhpō mīna akāmiskēwiyinīnāhk ohci mīna.

tipahamātowina ita ohci:

ōmisi wī-natonamani kīkway ka-miyikawin kīkwāy āpacihcikana mīna masinahikana kā-masinahikātēki ita tipahamātowinihk ohci. "No Treaty" ē-āy-isiyihkātahkik ita ēkāy kā-wiyasiwātamihk tipahamātowin; "No Data" itwēmakan tāskōc nama-kīkway kī-ohci-masinahikātēw.

kihci-kīkwāy kā-natonikātēk:

kā-natonamihk kīkway āhpō ka-nakinikawin ita kā-kanawēyihcikātēk, ē-isi-masinahamihk anima masinahikan. ka-isi-miskamihk awiyak kā-kī-osīhtāt, ka-natonikān ita provenance kā-miskamihk. ita kā-kanawēyihcikātēk itakonikātēw anohc ōma kā-isi-miskamihk. kāhkiyaw kēkāc anihi mainahikana ē-ākayāsiwastēki, ē-isi-masinahikātēki ka-pakitinikawin ka-natonaman kīkway ē-isi-pīkiskwātamihk mīna kā-isi-masinahamihk ita kotaka pīkiskwēwina.